Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
887 postów 14532 komentarze

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Cywilizacja Polska a pytania referendalne PAD

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Poproszono mnie o określenie stosunku do pytań referendalnych przedstawionych przez prezydenta Dudę w świetle idei cywilizacyjnej – Cywilizacji Polskiej, co prowadzi do nadania kształtu organizacyjnego Rzeczypospolitej.

 
Konieczne jest tu zaznaczenie rozróżnienia: Cywilizacja Polska to idea, która nie może mieć niespójności; musi być „krystaliczna” o ile chodzi powiązania wzajemnych zależności.
Rzeczpospolita to twór organizacyjny dostosowujący oczekiwania i możliwości członków tworzących wspólnotę do otaczających okoliczności; mogą tu występować rozwiązania (niekiedy czasowe) o charakterze dostosowującym. Ważne, aby nie były to rozwiązania sprzeczne, a co najwyżej neutralne względem idei i jedynie wprowadzane w ograniczeniu czasu i okoliczności.
 
Sam fakt, że mówimy o Rzeczypospolitej – jednoznacznie wskazuje na typ państwowości: jest to dobrowolne stowarzyszenie społeczne, którego celem jest nadanie form organizacyjnych współżycia równoprawnych obywateli – czyli personalizm. Poszczególni obywatele mogą pełnić różne role społeczne, ale ich status wynika z umowy wzajemnej i nie może być im narzucony. To jednoznacznie wskazuje, że regulacje prawne mogą powstać tylko na bazie konsensusu społecznego.
Prawo Rzeczypospolitej jest jedynym obowiązującym na jej terenie – można to określić albo terytorialnie, albo poprzez akceptację zasad.
Zmiana umowy społecznej powołującej Rzeczpospolitą wymaga wypowiedzi wszystkich ją tworzących i to w perspektywie nie tylko teraźniejszej, ale również z punktu widzenia przeszłości jak i przyszłości.
(Ta kwestia wymaga odrębnej dyskusji i ustaleń).
 
Przechodząc do pytań referendalnych PAD.
1.Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?
2.Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?
3.Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?
4.Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?
5.Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia "500+")?
6.Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?
7.Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?
8.Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?
9.Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?
10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
11.Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?
12.Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?
13.Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?
14.Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?
15.Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?
 
Ze wstępu wynika, że zmiany mogą dotyczyć wyłącznie bieżących uregulowań i nie mogą naruszać podstaw istnienia Rzeczypospolitej.
 
1.     1. Pytanie bez sensu. Sprawa jest oczywista.
 
2.     2.To pytanie przywraca równowagę; warto tylko zaznaczyć, że pytania takie mogą dotyczyć bieżących regulacji, a nie odnosić się do podstaw ustrojowych.
 
3.     3.Sprawa oczywista, że tak.
 
4.     4.Niepotrzebne.
 
5.     5. Niepotrzebne.
 
6.     6. Niepotrzebne.
 
7.     7. Szkodliwe.
 
8.     8.Niepotrzebne; fakt, że jest to Rzeczpospolita – powinien jednoznacznie być rozumiany jako stan, gdzie regulacje prawne RP mają charakter nadrzędny.
 
9.     9.Nigdy takie uregulowanie nie powinno być stawiane.
 
10.  10. W zasadzie – kwestia bezpieczeństwa (także żywnościowego) wynika z zasady Rzeczypospolitej; w obecnych warunkach może być rodzajem wskazania, aby tych kwestii nie pomijać także w działaniach bieżących.
 
11.  11.  Podobnie jak 10; także, wobec nacisków ideowo obcych – ten element może być podkreślony.
 
12.  12.Jak 10 i 11.
 
13.  13. Rola Prezydenta, o szerokich kompetencjach w dziedzinie obronności zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, także nadzór nad polityką zagraniczną, powinna być osobno określona. Ważne jest zaznaczenie, że Prezydent nie może prowadzić polityki sprzecznej z Racją Stanu Rzeczypospolitej, czyli naruszającej podstawę ustrojową. Nadanie kompetencji większych niż obecnie – tak jest w pytaniu referendalnym – bez wskazanego ograniczenia, jest (byłoby) błędem.
 
14.  14.Być może, ale jako pomocy ustalanej każdorazowo w budżecie rocznym zależnie od okoliczności; pomoc nie może być oderwana od okoliczności społecznych.
 
15.  15. Absurdalne. Podział organizacyjny wynikać powinien z istniejących (powstających) powiązań o charakterze zarówno ekonomicznym jak i kulturowym (odrębności regionalne).

KOMENTARZE

 • 7,9,13
  Wszystkie 15 pytań są sosnowym zagajnikiem, posadzonym tylko po to, żeby ukryć w nim 13-ego sromotnika, 7-ego szatana i 9-tą purchawkę.
 • @tańczący z widłami 12:56:01
  Mimo animozji - chyba się zgadzamy.
 • Rzeczpospolitej nie ma od 1939r.
  Polska po II wojnie to nie rzecz pospolita czyli kraj wielonarodowy co jak wiemy doprowadziła do straszliwych rzezi (np Wołyń, UPA ale i Bydgoszcz, Jedwabne..itp) między narodami Rzeczpospolitej.

  Po II wojnie światowej by uniknąć tych rzezi dokonano takiego ustawienia granic i przesunięcia ludności(Polacy ze wschodu, Niemcy z zachodu Polki, Ukraińcy z Przemyśla i okolic. by kraje stały się mono narodowe.
  PRL i później były krajami praktycznie mono narodowymi.
  Sytuację zaczęli psuć rządzące solidaruchy które z jednej strony wypychały Polaków z Polski na zmywaki a z drugiej strony sprowadzały do Polski miliony Ukraińców. (w w tajemnicy i żydów.. przynajmniej w formie obywateli paszportowych).

  Tak że perspektywa Wołynia się odnawia za sprawą rządzących solidaruchów.

  Próba budowania Polski Rzecz pospolitej przy tych pokładach wzajemnych krzywd to próba w istocie antynarodowa w stosunku do wszystkich Narodów.
  Interes mają w tym tylko żydzi którzy w takiej wielonarodowej strukturze potrafią wszystkie narody tak skłócić ze sobą że są jedynymi rządzącymi i beneficjentami... przykład to USA.

  Przyjaźń PISu z USA ma dokładnie takie podłoże.
  Oni chcą tu zbudować drugie USA z takim samym jak w USA głębokim państwem ... żydowskim.
  Narody które mają być ofiarą tego plany wcale nie muszą być informowane o takich planach .. im wystarczy papka propagandowa o wielkości, potędze...o "historii" zmanipulowanej...

  Rzeczpospolita i Międzymorze to żydowski projekt a tylko opakowanie Polsko Narodowo Katolickie,
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:43:12
  Żadnego naszego "udziału" w moszczeniu się tu żydów! Bojkot wszelkich wyborów i referendów do czasu zaistnienia polskiej partii, której zaufamy! Do tej chwili całkowita "emigracja wewnętrzna"! Nie bądź Żydło, nie kolaboruj!
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:43:12
  Czy wszyscy doradcy prezydenta to obywatele pochodzenia żydowskiego??Nie wolno dać władzy prezydentowi może być chory albo mieć chorych doradców. Władza uderza do głowy. Tylko parlament.
 • @Oscar 13:55:18
  Mam wątpliwości odnośnie mieszczenia wśród istotnych zdarzeń - Jedwabnego.

  Nie chcę się odnosić do zaznaczonych kwestii. Zadam tylko jedno pytanie:
  czy myśląc o zmianach jakie nas czekają uważa Pan, że powinniśmy brać przykład z USA (jako wzór)?
  Czy da to szansę zbudowania nieantagonistycznego społeczeństwa?

  Moim zdaniem - jedynie odrzucając odium zaszłości (ale pamiętając o możliwości wystąpienia powtórki, jeśli ni stworzy się mechanizmów zabezpieczających), można budować przyszłość.

  Wszyscy wykazują wady i błędy obecnego systemu (żydowskiego). Jednak dał on ponad 70 lat względnego spokoju w Europie (wyjątki - Jugosławia).
  Czy lepiej dać się "rżnąć na kasę", ale bez wojny, czy doprowadzić do wojny?

  Obecnie sytuacja jest bardzo trudna, bo puszczają zabezpieczenia, a żydowskie żądania przekraczają granice rozsądku. Także w Europie, a Polsce w szczególności.

  Tylko pytanie: rozwalimy ten system, wyrżniemy Żydów - i co dalej?
  Dalej - zaczniemy się wyrzynać wzajemnie. Bo Nikanderowi i RN nie podoba się Piłsudski, a Ukraińcom, że w Polsce żyje się lepiej niż u nich, w Niemczech - uchodźcy chcą szariatu i wyrżną przeciwników jeśli usunie się zabezpieczenia.

  Dlatego piszę o rozwiązaniach, które tworzą nieantagonistyczne relacje, co wcale nie znaczy, że nie należy stosować ostrych środków względem degeneratów.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:17:50
  "Dlatego piszę o rozwiązaniach, które tworzą nieantagonistyczne relacje, co wcale nie znaczy, że nie należy stosować ostrych środków względem degeneratów."

  Zgadzam się Panem pod tym względem.

  Jestem Narodowcem ale nie katolikiem, chciałbym Polski Narodowej ale z prawami dla mniejszości narodowych a we władzach wszystkich szczebli zachowania parytetu narodowościowego...
  Żydzi tak ale na swoim miejscu (parytet populacyjny) i nic więcej.
  Dzisiaj żydzi to wręcz dyktatura zniewalająca Naród Polski.

  Polityka populacyjna powinna promować i to mocno Polskość.
  Promocja to nie to samo co odmawianie praw podstawowych.
  Powinien powstać np Fundusz Narodowy (nie obywatelski) promujący Polskość w Polsce w szerokim tego słowa znaczeniu (od tanich kredytów, poprzez Narodowe 500+, wyprawka+, praca+, wakacje+, edukacja+...)
  Rząd ma dla wszystkich socjal na równych zasadach .. a Fundusz Narodowy ma wiele "+++++" ale już tylko dla Narodu Polskiego.

  Ale byłby żydowski wrzask... chyba by atomówkę zrucili na Polskę.

  Polska powinna być Narodowa, neutralna religijnie (rozdział) ale z prawami dla mniejszości narodowych.
  Mniejszości Narodowe wygaszane .. np poprzez uzyskiwanie statusy Polaka w którymś pokoleniu mieszkania w Polsce, polskiej edukacji i polskiej kultury..no własne woli uzyskana takiego statusu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:17:50
  Jest pan, chyba, dobrym ogrodnikiem i szachistą, bo myśli pan ze 3 kroki naprzód, ale nie zawsze takie myślenie musi prowadzić do takich wniosków, niektóre rozwiązanie tzw. antagonistyczne same się rozwiązują, vide statek odesłany przez włochów i być albo nie być merkel wobec "szantażu" premiera bajerów w sprawie uchodźców, dajmy szansę, a nuż się np. wystraszą i dalszy bieg działań się odmieni na korzyść, trochę ogólnie...
  Mimo wszystko nie chciałbym być "Jackowskim" i "widzieć" to co się ma wydarzyć.
  Te pytanka referendalne to pisał jakiś niedouczony tzw. prawnik, wstyd się przyznać, z mojej wioski zresztą.
 • @Oscar 14:36:46
  Niech Pan napisze swoje oczekiwania w warunkach upadku żydowskiej dyktatury.
  Które z punktów będą np. naturalne dla relacji w RP? Które okażą się absurdalne, bądź niepotrzebne?

  A co reprezentacji narodowych; mam wątpliwości. Już sprawa demokracji bezpośredniej ustala relacje. A jeśli mówimy o wartościach cywilizacyjnych - to np. mniejszość żydowska mająca inny system wartości - nie powinna być w ogóle reprezentowana jako wróg idei wspólnoty.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:43:12
  Darz Bór. Nie wiedziałem, że znasz się na grzybach :)
 • @provincjał 14:45:25
  Wątpię. Pytań nie pisał niedouczony prawnik. Pytania wyglądają na rojenia żydka Łapińskiego i nie trzymającej mocz Romaszewskiej.
  A swoją drogą, jewrej Romaszewski do końca życia zastanawiał się kto z jego najbliższego otoczenia(rodziny) kapuje. Teraz już chyba wiemy.
 • @tańczący z widłami 14:55:58
  Animozje to grzyby?

  Chyba się nie znam na grzybach, bo o takich nie słyszałem;
  człek się uczy, uczy, i ino mu garb wyrasta i i młodzi złośliwcy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:53:45
  Masz słuszność, w atlasie grzybów jadalnych nie znalazłem żadnego animozjaka i bardzo nad tym ubolewam. Dlatego zobliguje instytut mykologii stosowanej(PTM)do nazwania jednego z grzybów niejadalnych a przynajmniej niestrawnych imieniem : Animozjak Goryczkowaty Wojtasus , albo po prostu Goryczak animozjowaty.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:50:17
  "
  1.Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?
  Wolę ewolucję od rewolucji (bezpieczniejsza ale wolniejsza)

  2.Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?
  Tak ale tylko dla obywateli Polskich mieszkających na stałe w Polsce od co najmniej 10...20 lat.

  3.Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?
  Tak to ograniczy trochę kasty uprzywilejowane okopane na przywilejach.

  4.Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?
  Jestem przeciw ... chcę rozdziału kościoła (Watykanu) od Państwa (Polski) Chcę Polski Narodowej Polskiej a nie Watykańskiej Watykan to nie Polska. Wiara to prywatna sprawa każdego obywatela Polski.
  Urzędnik Państwowy ma być a religijny na swojej funkcji... a nie obnosić się z religijnymi atrybutami... czy "nie daj Boże" podejmować decyzje wg norm Watykanu a nie Państwa Polskiego (np chirurg na państwowej posadzie)

  5.Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia "500+")?
  Jestem za wspieraniem rodziny ale "prawa nabyte" śmierdzą mi polskim socjalem dla połowy Izraela połowy żydów z USA i połowy Ukrainy...
  Socjal w Polsce tylko dla Polaków (obywateli) na stałe mieszkających w Polsce...od co najmniej 10..20 lat. (Nie dla imigrantów różnej maści)

  6.Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?
  Wolałbym wyrównanie wieku kobiet i mężczyzn np do 60 lub 65 lat
  Kobiety żyją dłużej a pracują krócej (macierzyństwo).

  7.Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?
  Absolutnie NIE.
  Jestem za Europą suwerennych państw Narodowych o własnych systemach ekonomicznych i kulturowych wzajemnie asertywnych... i łączących się w różne sojusze traktatowe gospodarcze, polityczne ...
  (wolny handel, otwarte granice...strefy bezcłowe ... zależnie od wzajemnych interesów).
  Tak samo jestem przeciw umieszczaniu w Konstytucji np Konkordatu
  (ta sama funkcja co przynależność do UE)

  8.Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?
  TAK Konstytucja Polska powinna mieć wyższość nad traktatami międzynarodowymi.

  9.Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?
  NIE argumentacja identyczna jak przy członkostwie w UE.
  Członkostwo w NATO to poziom prawa traktatowego nie konstytucji.

  10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
  3xTAK

  11.Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?
  Nie wiem, bo nie wiem co te ogólniki znaczą (co innego znaczą dla Katolika, co innego dla żyda multikulti a co innego normalnego ateisty)

  12.Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?
  Ochrona pracy tak (ale nie zakaz zwalniania) tylko systemowa likwidacja bezrobocia. Społeczna gospodarka rynkowa TAK dla drobnych podmiotów i NIE dla gałęzi strategicznych, koncernów wielkich firm (tu widzę własność dominującą i decydującą Państwa Polskiego).

  13.Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?
  NIE. Każda silna władza jednoosobowa prowadzi do ryzyka "`świrowania" takiego władcy (zdrada, dziwne wcześniej skrywane poglądy, dewiacje, fobie, wpływ bliskiego otoczenia.... np rodziny).
  Jestem za "Służbą" Narodowi a nie za "Rządzeniem " Narodem.
  Naród jest suwerenem a rządzący wynajętymi przez Naród "MANAGERAMI" do realizacji zadań.
  Na czas wojny "Managerem" od wojny musi być ktoś kompetentny
  Na czas pokoju kompetentny jest inny "Manager" raczej ekonomista, budowniczy, budujący korzystne i uczciwe relacje z innymi narodami..

  14.Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?
  I TAK i NIE. TAK bo jestem za , NIE bo taka opieka (SZCZEGÓLNA) należy się każdemu poważniej choremu. Opieka nieszczególna to profilaktyka, przesiewanie, katarki, skaleczenia stłuczenia.. ...)
  Obywatelowi należy się każda opieka a chorym ciężarnym i starym oraz niepełnosprawnym należy się SZCZEGÓLNA opieka.

  15.Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?
  NIE to kwestia organizacji życia gospodarczego kraju.
  Jestem za Konstytucjonalną nienaruszalnością granic zewnętrznych Polski Polski... albo co najmniej za trybem referendalnym (poszerzanie granic lub korekta granic bo np bracia Białorusini mogą zechcieć do Polski.. procedura powinna być zdefiniowana).
  Oni robią referendum u siebie my u siebie ... i jak jest zgoda tu i tam to się łączymy.
  "

  To tak trochę na chybcika wyłuszczyłem swój punkt widzenia.
  Nie wszystko przekłada się na TAK lub NIE.

  Pytania mają często podwójne dno to fundament oszustwa naiwny się zgadza interpretuje to w prosty sposób a żyd ma swoją interpretację "prawniczą" i naiwny traci a żyd się bogaci .. a w sądzie "podpisałeś , widziałeś co czytasz, umowy trzeba czytać...(ale i ROZUMIEĆ)
  Takie sztuczki to fundamenty żydowskiego oszukiwania ludzi...żydzi są w tym najlepsi na świecie...

  Wszędzie tam gdzie zachodzi podejrzenie "żydowskiej" interpretacji czyli niejednoznacznej trzeba odpowiedzieć NIE by nie zostać oszukanym.

  Podobnie jest z "demokratycznymi " wyborami po żydowsku.
  Politycy kłamią, media kłamią, sondaże kłamią, służby manipulują...
  a potem okazuje się że "naród wybrał....i ponosi konsekwencje"

  Pozdrawia,
  Oscar
 • @Oscar 16:39:24
  Powinny być 3-5 zasadniczych pytań wyrażonych w języku potocznym:

  1) Czy władza wykonawcza ma spoczywać w rękach premiera czy prezydenta.......Czy system prezydencki czy system kanclerski to jest pytanie na które mają odpowiedzieć Polacy. Zakaz weta dla prezydenta. Rząd od rządzenia prezydent od reprezentacji.
  2) Czy polska konstytucja ma być ponad prawo unijne i ponad umowy międzynarodowe ....
  3) Czy poddać władzę sądowniczą kontroli demokratycznej, czy niech nadal tworzy zamknięty układ o charakterze mafijnym............

  4) Czy należy zachować nieusuwalność sędziów i przywileje emerytalne nieporównywalne z resztą obywateli - nawet w przypadku popełniana przez sędziego przestępstw, w tym buntowi przeciw państwu i wdawania się w politykę.
  5) Do konstytucji musi być wpisany całkowity zakaz tworzenia zrzeszeń sędziów i przynależności do jakiejkolwiek organizacji.......Bo takie zrzeszenia i organizacje polityzują sędziów, niweczą zasadę niezawisłości i niezależności poprzez naciski środowiskowo-organizacyjne, są zarzewiem buntu sędziów przeciw prawu i państwu, deprawują młodych...........Należy zakazać także metody kooptacji do zawodu, bo to przeradza się w selekcję światopoglądową. Nabór do zawodu sędziego musi być zdemokratyzowany i dokonywany poza środowiskiem.

  Ps...Mamy Konstytucję Kwietniową. Trzeba ją jedynie znowelizować. To jest Konstytucja niepodległej Polski! Wzorowała się na niej Francja, o czym mało kto wie!
 • @Autor @ALL
  Co warto zauważyć i podkreślić w relacji do treści powyższej notki to
  fakt, że wystarczyło 15 pytań referendalnych, ich forma, błędny sposób
  formułowania i absurdalna miejscami treść - aby stan oraz jakość
  polskiej sceny politycznej, a jednocześnie stan szeroko pojętej
  "polskiej inteligencji rządzącej" stał się jaskrawo oczywistym.

  Tak samo zresztą można i należy postrzegać (szukając przyczyn)
  "działania" politycznej opozycji przeciw własnemu krajowi wewnątrz i na
  arenie międzynarodowej. Działania, na granicy jawnej zdrady narodowej. Obóz p. Prezydenta po opublikowaniu propozycji 15 pytań referendalnych nie-jako udowodnił po raz kolejny, że nie nie różni
  się w jakości podejmowanych i realizowanych "działań" znacznie od
  opozycji.

  Opracowanie, następnie zaś opublikowanie tego 15 punktowego "gniota" -
  jest w mojej opinii niczym innym, jak obrazem i konsekwencją całych
  dekad skandalicznie niskiego plasowania się polskich uczelni wyższych w
  światowych rankingach. To bowiem polskie uczelnie, będące na pozycjach od 500 do 1000 (w tym większość
  daleko, daleko poza pierwszym tys.) - "wyprodukowały" wykładowce prawa
  ----> dzisiejszego p. Prezydenta. Tak samo, jak te same uczelnie
  -----> "wyprodukowały" otoczenie p. Prezydenta = innych "autorów"
  tych pytań.

  Wstyd i żenada!

  Jak inaczej nazwać wynik dotychczasowej pracy p, Prezydenta i otaczającego go grona doradców doprawdy nie wiem.

  Podsumowanie:

  1. Jaki Prezydent i jego otoczenie - takie i są te pytania.

  2. Jakie przygotowano pytania - takie będzie i to referendum.
 • @Oscar 16:39:24
  Szkoda, że pełniąca obowiązki prezydentowej Romaszewska nie wymyśliła 25 pytań, albo żeby było z żydowskim rozmachem 125 pytań.
  Przecież te 15 nie spełniają w pełni wymogu : "Dla każdego coś miłego"

  Pkt 4 jest napisany pod rozmodlonych katolików (żeby Polaków mocniej trzymać religią za mordy).
  Pkt 5, 6, 11, 14, to w skrócie socjale które mają ściągnąć do urn wszelkiej maści socjalobiorców, socjolopatów, starców i chorych.
  Pkt 10 to cukierek dla rolników, którzy po niedzielnej mszy mają zagłosować w referendum.
  A skoro ma być wszystko dla wszystkich i dla każdego coś miłego, to gdzie pytania dotyczące :
  górników, rybaków, jennookich i jennonogich, zgwałconych dziewic, bezrobotnych kamieniczników, generałów w stanie spoczynku, pederastów, analfabetów, profesorów tytularnych i honoris causa, małp człekokształtnych i wyznawców PiS ?
  Oj nie popisała się popuszczająca w spódnicę prezydentowa Romaszewska i inne służby PADa, nie popisała.
 • @kula Lis 67 17:07:40
  Sędzia powinien być jak taksówkarz, nie trzyma się kodeksu drogowego, przestaje być sędzią.
 • @Fatamorgan 17:24:31
  100/100! Komentarz zbyteczny.
 • @Oświat 17:36:01
  Czy oszust mógł założyć firmę "z więzienia"? Wassermann ujawniła szokujące fakty. W programie TVP INFO "O co chodzi" Małgorzata Wassermann ujawniła, że główny oskarżony w aferze Amber Gold, Marcin. P, założył swoją firmę... będąc w więzieniu. Otrzymał od sądu przerwę w odbywaniu kary w celu "podwyższenia poziomu życia" swojej niepracującej żony i teściowej. Z przerwy w karze korzystał trzykrotnie. Wygląda na to, że był "więźniem specjalnej troski". Nie wiadomo dotychczas, kto się tak o niego "troszczył", ale rzeczywistość polskich sądów nie mogła być mu obca. W programie TVP Małgorzata Wassermann, przewodnicząca komisji ds. Amber Gold, opisywała genezę powstania oszukańczej firmy. Bardzo ważne jest, jak się ta piramida zaczęła. Marcin P w lutym 2009 roku poszedł do więzienia, przy czym, co jest istotne, miesiąc później wysłał do Urzędu Skarbowego w Gdańsku informację o tym, że zakłada firmę, która potem zmieniła się w Amber Gold. (...) oświadczyła przewodnicząca Wassermann. Wszystko na to wskazuje, że firmę założył "z więzienia" powiedziała. W dodatku wniosek nie był podpisany, co nie przeszkadzało Urzędowi Skarbowemu w Gdańsku zarejestrować działalności. Żeby było śmieszniej, Marcin P. uzupełnił podpis w urzędzie podczas przerwy w karze, którą otrzymał w celu "podwyższenia poziomu życia" swojej niepracującej żony i teściowej dodała przewodnicząca komisji. Komentujący sprawę na Twitterze nie kryli zdziwienia.
  Ps...Wiedzieliście, że Marcin Plichta zarejestrował działalność gospodarczą Amber Gold korespondencyjnie z więzienia? W więzieniu dowiedział się, że ma zarejestrować, a wszystko będzie dobrze...Skoro mafiosi z peło byli jego pracodawcami, żadna sztuka. I ma ktoś jeszcze wątpliwości, że to pionek kierowany przez najwyższe władze w Polsce?
 • @Oświat 17:36:01
  Tak złodziejsko działali w gdańskich sądach, że aby podnieść standard życia żonie i teściowej kryminalisty można go wypuścić na wolność ,ale mocodawcy złodziei potrzebowali założenia firmy, dlatego ten kryminalista odbywający karę zakłada firmę. Prawdopodobnie było śpieszno do likwidacji Polskich Linii Lotniczych LOT oraz innych działań antypolskich.
  To jest przerażające, że sędziami są ludzie prymitywni? tępi? a może dostali POlecenie aby wypuścić cwaniaka z więzienia, bo POdoi Polaków. Faktem jest, ze Polska pod rządami PO była krajem istniejącym teoretycznie. Dlaczego Polacy głosowali dwukrotnie na PO?
 • Słów na h, p, j, q mi brak jak czytam, że
  https://kujawsko-pomorskie.onet.pl/poslanka-sobecka-chce-us-army-w-toruniu-ale-wtracil-sie-posel-z-grudziadza/16lz5m7
  to ad. "pytania" 9, nóż się otwiera na tych zdrajców z popisu !!!
  https://img.joemonster.org/upload/zqp/a005a30fanna_sobecka_2.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:53:45
  Referendum tak, ale z trzema zasadniczymi pytaniami.
  1. Czy jesteś za przywróceniem Rzeczypospolitej Obojga Narodów?
  2. Czy jesteś za przywróceniem monarchii dziedzicznej i wyborem na tron Rzeczypospolitej Obojga Narodów Aleksandra Łukaszenki i jego syna jako następcy tronu?
  3. Czy jesteś za tym by zobowiązać nowo obranego króla do włączenia do korony także Wilna i tego co się dziś nazywa Litwa, a po dogadaniu się z Rosją i podpisaniu odpowiednich traktatów, Lwowa, Stanisławowa i Winnicy pozostawiając resztę Ukrainy Rosji?
  Więcej pytań w takim układzie byłaby zbędna, no może jeszcze jakaś drobna sugestia dla przyszłego monarchy, by zmontować w możliwie krótkim czasie bombę atomową i dobry nośnik miedzy kontynentalny w ilości dostosowanej do aktualnych potrzeb politycznych Rzeczypospolitej.
 • @Oświat 18:39:25
  Konstytucja z 1935 r nakłada obowiązek na prezydenta zawarcie traktatu pokojowego z Niemcami i Rosją. Bez tej czynności Polska nie otrzyma reparacji wojennych. W dalszym ciągu istnieje brak ciągłości w istnieniu Rzeczpospolitej. Konstytucja ustanowiona przez sowietów ma być teraz modernizowana przez Dudę. Jest to powielanie kolejnej lipy.
 • @kula Lis 67 17:07:40
  Bardzo trafne uwagi.. mam podobne poglądy.
 • Taka uwaga techniczna
  Warto zebrać komentarze dot pytań referendum w jeden zbiór.
  Pod każdym pytanie zamieścić wszystkie znalezione komentarze dot. tego pytania.

  Wtedy uzyskamy skumulowaną opinię internautów do każdego z pytań osobno.

  Taki dokument pokaże jasno jakie zdanie mają internauci na każde z pytań
  i pozwoli na zbudowanie syntetycznej oceny każdego z pytań.
  Internauci jako zbiorowość są dość racjonalni (jeśli wyłączy się ewidentnych trolli).
 • @Oświat 18:39:25
  Jeśli RP - to w żadnym wypadku monarchia dziedziczna. Oksymoron.
 • Konstytucja 1997 jest nielegalna !!! i nie ma sie co rozczulać nad jej zmianą
  Konstytucja z 1997 to twór robiony przez komunistów dla komunistów.
  25 maja 1997 odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP. Pytanie referendalne brzmiało:
  “Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie (komunistyczne ) Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.?”

  Frekwencja wyniosła 42,86% (a więc wg dzis obowiązującego prawa takie referendum zostałoby uznane za NIEWAŻNE bo nie osiagnięto progu 50%).
  http://m.neon24.pl/102795468d4b4c566631343fb0ae7704,14,0.png
  Głosowałem przeciw !!!
 • @Witkacy 00:27:21
  Ja i rodzina także byliśmy przeciw. Ukłony dla Ciebie.
 • @Witkacy 00:27:21
  p. Witkacy...Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992
  Art. 11. 1. Przyjecie w referendum Konstytucji nastepuje wowczas, gdy opowiedziata sie za nia wiekszosc bioracych udzial w glosowaniu...
  Tak sobie Magdalenkowe zydy wymysly...a Wyborcy OLALI....
  i olewaja POLSKE do dzis !!
  ........
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Polsce_w_1997_roku
  ..."Zgodnie z Ustawą Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucja zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe miała być przyjęta w referendum niezależnie od frekwencji.
  Natomiast sama Ustawa o referendum z 29 czerwca 1995 r. w art. 9, ust. 1 stanowiła, iż referendum w sprawie istotnej dla państwa (inna kategoria referendum od referendum konstytucyjnego) jest wiążące, gdy bierze w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. W związku z nadrzędnością ustaw konstytucyjnych nad zwykłymi ustawami Konstytucja została więc przyjęta. Ważność referendum stwierdziło orzeczenie Sądu Najwyższego - Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 15 lipca 1997 r. (sygn. III SW 435/97)..
 • @Mazjan 14:39:13
  Kwietniowa Konstytucja RP z 1935 - obowiązuje!
  "Taką samą zresztą lipą jak „III RP” jest jej konstytucja zwąca się bezprawnie „Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej”.
  Tryb uchwalania owej konstytucji z 1997r powinien być zgodny z postanowieniami Konstytucji R.P. z 23 kwietnia 1935 roku. Tymczasem Kwaśniewska konstytuta -bo tylko tak można nazwać ów neokomunistyczny manifest nowomowy- nie odnosi się w ogóle do prawomocnej Konstytucji R.P., jednoznacznie wiążąc ciągłość państwa nad Wisłą z PRL ( art. 242 konstytuty). Ze względu na oczywistą bezprawność PRL, który nawiązanie do niej ciągłości państwa tym samym stanowi kontynuację bolszewickiego bezprawia."
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  ( http://niepoprawni.pl/blog/wilre/kwietniowa-konstytucja-rp-z-1935-obowiazuje )
 • @Mazjan 14:39:13
  Samo w sobie użycie tego szyldu „III RP” zaprzecza jakimkolwiek związkom z Niepodległym Państwem Polskim.
  "... Bowiem zgodnie z prawem i tradycją historyczną nie było nigdy „II Rzeczypospolitej” gdyż zarówno z mocy obydwu przedwojennych konstytucji jak i z intencji zawartej w preambule Rzeczpospolita Odrodzona była kontynuatorką Rzeczypospolitej przedrozbiorowej.

  http://owsinski.nowyekran.pl/post/61673,konstytucje-kwietniowe (link is external)

  Jak z powyższego wynika wszystkie zmiany konstytucji dokonane czy przez PRL-owski Sejm, czy nawet wcielone pod szyldem ogólnokrajowego referendum są nieprawomocne i w świetle prawa Polski Niepodległej nielegalne.
  A trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że procedura i sens dotychczasowych wyborów prezydenckich są także nielegalne w świetle nie podważonej dotąd formalnie Konstytucji R.P. z 1935r. ..."
  ( cd z http://niepoprawni.pl/blog/wilre/kwietniowa-konstytucja-rp-z-1935-obowiazuje )
 • @Witkacy 18:31:35
  Masz Pan u "patriotów" przechlapane za tą wiedzę.

  A dokładniej: ND-ecja dążyła do odbudowy, ale nie Rzeczypospolitej, a Królestwa Polskiego w formie monarchii.
  To podstawowa linia konfrontacji między Piłsudskim, a ND - cją.
  Dmowskiego z tego w znacznym stopniu należy wyłączyć - bo jego wyobrażenie Polski było nieco inne. Dlatego był skłonny do współpracy z Piłsudskim, bo jemu zależało na Polsce.
 • @Oscar polecam
  Morawiecki & Nowi Przyjaciele (nie tylko Chabad Lubawicz) Cz I

  Stanisław Krajski

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23206&Itemid=100

  Morawiecki tworzy pisowski rząd bez PiS-u. - Na rozdrożu historii. Cz II.
  Koalicja POPiS stała się faktem w styczniu 2018 r. tyle że w taki przedziwny zakamuflowany sposób.

  Stanisław Krajski

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23207&Itemid=100
 • @Oscar
  Kiedy Andrzej Duda mówi prawdę?


  https://stowarzyszenierkw.org/3291-kiedy-andrzej-duda-mowi-prawde

  Zestawienie dwóch wypowiedzi Pana Prezydenta. Razem – 21 sekund...


  https://youtu.be/o4qkj9Eek80
 • @Krzysztof J. Wojtas
  Tresura do życia po koziemu
  Stanisław Michalkiewicz

  http://prawy.pl/73336-tresura-do-zycia-po-koziemu/
 • @Oscar 20:25:55
  Lista posłów "za aborcją". Skandal w Opolu. Aborcyjna międzynarodówka działa.


  Kaja Godek


  W ostatnim czasie dużo się wydarzyło w związku z projektem #ZATRZYMAJABORCJĘ.

  Pierwsza informacja, którą chciałabym się z Panem podzielić to nasza nieustanna determinacja w walce o dzieci poczęte i uczestniczenie w obradach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która obecnie wstrzymuje procedowanie projektu pro-life. W bardzo krótkim czasie miały miejsce 2 posiedzenia. Oczywiście, jak zapewne Pan przypuszcza, zwyczajem poprzednich obrad również i tym razem nie zabrakło posłów zgłaszających wniosek o dołączenie naszego projektu do obrad komisji na dany dzień. Nie spotkało się to jednak z przychylnością posłów.

  Jakby tego było mało Straż Marszałkowska próbowała nie wpuścić mnie na ostatnie posiedzenie! Czy tak wielki jest lęk posłów przed zajęciem się projektem chroniącym życie dzieci nienarodzonych? Ostatecznie udało mi się wejść do sejmu dzięki interwencji posła Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz15. Trudno jednak przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości. Nie wiem, czy będziemy mogli brać udział w kolejnych posiedzeniach. Straż Marszałkowska wyraźnie podkreśliła, że przewodnicząca komisji może nie życzyć sobie obywateli w trakcie obrad.

  Pod głosowanie na komisji posłowie poddali tak naprawdę życie ludzkie, które powinno być przez nich bezwzględnie chronione. Odrzucając wniosek o zajęcie się projektem zakazującym aborcji z przesłanki eugenicznej, wykazali obojętność na los dzieci podejrzanych o niepełnosprawność. Zamiast walczyć o prawa nienarodzonych, słabych i bezbronnych wolą odwlekać w nieskończoność wprowadzenie ochrony życia. Chciałabym, aby znał Pan nazwiska osób, które są bezpośrednio odpowiedzialne za wstrzymywanie prac nad projektem i dalsze zabijanie dzieci w polskich szpitalach.

  Podczas ostatniego posiedzenia komisji za aborcją byli:

  Bożena Borys-Szopa (PiS)

  Anita Czerwińska (PiS)

  Leszek Dobrzyński (PiS)

  Piotr Babiarz (niez.)

  Joanna Frydrych (PO)

  Ewa Kozanecka (PiS)

  Bernadeta Krynicka (PiS)

  Izabela Mrzygłocka (PO)

  Monika Rosa (Nowoczesna)

  Urszula Rusecka (PiS)

  Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS)

  Paweł Szramka (Kukiz15)

  Agnieszka Ścigaj (Kukiz15)

  Janusz Śniadek (PiS)

  Jacek Świat (PiS)

  Ewa Tomaszewska (PiS)

  Teresa Wargocka (PiS)

  Robert Warwas (PiS)

  Kornelia Wróblewska (Nowoczesna)  Jak sam Pan widzi, w komisji zawiązała się nieformalna koalicja przeciw życiu posłowie tzw. prawicy głosują dokładnie tak, jak skrajne feministki i nie chcą ratować zabijanych dzieci. A przecież w szpitalach notorycznie morduje się bezbronne maleństwa, abortowane dzieci rodzą się żywe, a potem umierają godzinami w cierpieniach, zostawione bez pomocy. Wymienieni wyżej posłowie siedząc w wygodnych fotelach w eleganckich sejmowych salach podnoszą rękę za tym, aby nie ratować tych dzieci! Czy można wyobrazić sobie większą obojętność na ludzkie cierpienie?

  Zakaz zabijania obywateli winien być normą w cywilizowanym państwie. Samo dopuszczanie aborcji eugenicznej urąga godności osób niepełnosprawnych. Przynosimy do sejmu setki tysięcy podpisów, grubo ponad najlepszy dotychczasowy wynik. Ludzie są zniecierpliwieni tym, że wciąż nic się nie zmienia, że politycy, którzy mieli być za życiem, stawiają kolejne przeszkody na drodze do zakazu zabijania polskich obywateli. Mnożą się opinie, ekspertyzy i dyskusje nad tym, czy można w Polsce przestać zabijać chore dzieci. Mijają tygodnie. Tymczasem średnio co 8 godzin w którymś ze szpitali ginie mały człowiek, bo był mniej zdrowy i sprawny niż większość. Odpowiedzialność za tę śmierć ponoszą politycy, którzy mając wszelkie niezbędne narzędzia i nie mając zupełnie żadnych przeszkód nie wykorzystują danego im przez obywateli mandatu, aby uchwalić lepsze prawo i ochronić bezbronne maleństwa.


  Aborcyjna międzynarodówka działa

  Zapewne pamięta Pan ostatnie referendum w Irlandii. Ta sytuacja jest obecnie wykorzystywana do polityki proaborcyjnej. W jaki sposób? Chce się udowodnić, że skoro w rzekomo katolickim państwie dopuszcza się mordowanie dzieci, to pozostałe kraje również powinny otworzyć drzwi na oścież przemysłowi aborcyjnemu. Próbuje się wywierać presję i zmusić do mordowania dzieci na życzenie wedle upodobania i bez żadnego powodu. Zapewne domyśla się Pan, że sytuacja jest poważna. Nie możemy do tego dopuścić w naszej Ojczyźnie! Całą sytuację szerzej opisałam na łamach dziennika Rzeczypospolita. Przesyłam Panu link to tego artykułu http://www.rp.pl/Rzecz-o-polityce/306059926-Kaja-Godek-Aborcyjna-miedzynarodowka-dziala.html

  Gorąco zachęcam do przeczytania, musimy się bowiem przygotować na próbę sił wobec Polski ze strony aborcyjnego lobby.


  Skandal w Opolu

  Gdy kolejne dzieci giną w polskich szpitalach autorzy hymnu czarnych marszów wygrywają debiuty w tegorocznym festiwalu w Opolu! Tego już za wiele. Zespół Girls on Fire został zakwalifikowany do koncertu Debiuty na festiwalu Opole 2018. Ich utwór Siła kobiet jest promowany na czarnych marszach skupiających między innymi zwolenników zabijania nienarodzonych.

  Zastanawiające jest, że do konkursu debiutów w 2018 roku zakwalifikowano utwór opublikowany w grudniu 2016 r. Co ciekawe, utwór nie został wybrany głosami słuchaczy, lecz decyzją Rady Artystycznej festiwalu.

  Sam Pan przyzna, że ta sytuacja jest mocno niepokojąca. Piosenka, która jest oficjalnym hymnem polskiej edycji międzynarodowego strajku kobiet wygrywa konkurs prowadzony przez publiczną telewizję. Utwór niosący feministyczne przesłanie, w warstwie lirycznej nie nawiązuje bezpośrednio do aborcji, promuje jednak postawę kobiety walczącej o swoje prawa. Jednym z nich naturalnie jest prawo do zabicia własnego dziecka.

  Wulgarny klip utrwala feministyczne mity dotyczące stosunku mężczyzn do kobiet w przeszłości oraz ukazuje kobiece zmagania nie jako walkę o równouprawnienie, lecz jako chęć dominacji nad mężczyznami. Dodatkowo, profanuje elementy wiary katolickiej wyrażone w krzyżu, czy papieskiej szacie. Szczególnie bulwersujący jest fakt, iż opolski festiwal finansowany jest z pieniędzy podatnika, czyli również z Pańskiej kieszeni! Większość obywateli nie zgadza się z przekonaniami prezentowanymi przez autorki utworu, ale zostaliśmy zmuszeni do zapłacenia za prezentowany na scenie skandal.


  Pozytywna opinia sędziego o projekcie ustawy #ZATRZYMAJABORCJĘ.

  Na koniec mam dla Pana dobrą wiadomość! Projekt ustawy #ZATRZYMAJABORCJĘ został pozytywnie zaopiniowany przez sędziego Mariusza Witkowskiego z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.

  Sędzia powołując się na szereg aktów ustawodawczych, między innymi polską Konstytucję, Ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka i Powszechną Deklarację Praw Człowieka, wskazuje że prawo do życia człowieka obowiązuje od początku życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest to prawo naturalne, przyrodzone i niezbywalne, toteż prawo państwowe nie może pozbawić człowieka tego prawa, jak również nie może mu go nadać. Prawo do życia nie może być więc przedmiotem sondaży, ani referendów. Tak samo niezbywalne i przyrodzone jest prawo do poszanowania godności człowieka. Brak ochrony życia ludzkiego, czy wręcz przyzwolenie na zabijanie ludzi jest szczególnie jaskrawym przykładem braku poszanowania godności. Co więcej, dopuszczalność zabijania ludzi w prenatalnej fazie życia ze względu na chorobę, czy niepełnosprawność narusza zagwarantowaną konstytucyjnie równość wobec prawa.

  W opinii sędzia jasno wskazuje, że uchylenie możliwości dokonywania aborcji eugenicznej nie narusza wolności i praw kobiety ciężarnej, natomiast przywraca prawo do życia i poszanowania godności dziecku poczętemu, którego stan zdrowia odbiega od normy. Ze względu na powyższe, projekt ustawy #ZATRZYMAJABORCJĘ został zaopiniowany pozytywnie. Opinia została przesłana Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej oraz do Sejmu RP.

  Zapraszam Pana do zapoznania się z pełnym tekstem opinii zamieszonym na stronie Fundacji: http://zycierodzina.pl/2018/06/07/pozytywna-opinia-sedziego-o-projekcie-ustawy-zatrzymaj-aborcje/

  Pozdrawiam Pana serdecznie,
  Kaja Godek
  Inicjatywa #ZATRZYMAJABORCJĘ
  Fundacja Życie i Rodzina
  zycierodzina.pl
 • @Krzysztof J. Wojtas to coś jak ten bezpaństwowiec z Londynu.
  Nowy minister finansów Teresa Tatiana Czerwińska wcześniej zatrudniona była przez Jarosława Gowina w jego ministerstwie, gdzie była odpowiedzialna za pracę Departamentu Budżetu i Finansów oraz Biura Kontroli i Audytu, a także za stworzenie nowego algorytmu finansowego dla uczelni. W 2017 została zatrudniona w ministerstwie finansów przez Mateusza Morawieckiego. Urodziła się i wychowała na terenie ZSRR (Łotwa). Jej panieńskie nazwisko to Tumanovskis. W zapisach IPN czytamy: „znana jest także jako Teresa Tatiana Tchenvirskaia”. Jeden z polityków, który zasiada w sejmowej komisji ds. służb specjalnych powiedział portalowi „Wirtualna Polonia”: „Taka osoba nie powinna być nawet wiceministrem”. Wcześniej doradzała ministrom PO.
 • @kula Lis 67 08:26:53 ps..
  ...ciekawostka ... od ,"zarania edukacji (studiów)'' związana z Gdańskiem (i Sopotem) ... a tu nagle UW (2011) i kariera w rządzie ... urodzona w CCCP (Dyneburg), narodowość ? (polska, łotewska, rosyjska, .."eskimoska'' - niepotrzebne skreślić ...) ... namnożyło się nam "Polaków'', aj waj, oj namnożyło (zapewne nie za długo przeczytamy, że tatuś był w AK a mamusia to potomkini zesłańców popowstaniowych ... z powstania ........... (to się uzupełni) i oczywistość pochodzenie szlacheckie ... ;- )))) (choć tatuś dalej robi interesiki na wschodzie /niezbyt dalekim/) ...
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:50:17 Wystarczy ?
  6. W Polsce, Państwie Narodu Polskiego, inne narodowości i mieszane małżeństwa
  mogą żyć tylko i wyłącznie według Naszych Praw i na naszych zasadach, a
  później dopiero po trzech pokoleniach uzyskać Narodowość Polską.
  .
  7. Prezydenta do administrowania w Naszym imieniu i zgodnie z Naszą wolą Polską
  Państwem Narodu Polskiego powołujemy i odwołujemy tylko My Naród Polski w
  wyborach z co najmniej 60% udziałem Narodu Polskiego

  8. Premiera jako pierwszego z ministrów rządu Prezydenta do kierowania w swoim imieniu
  administracją powołuje i odwołuje Prezydent.
 • @Oświat 18:39:25 Żadnych zmian obecnych granic ....
  ...ŻADNYCH !!!!

  00.My Naród Polski jesteśmy właścicielami Państwa Polska leżącego na naszych
  odwiecznych Ziemiach między Odrą a Bugiem oraz Bałtykiem a Tatrami.

  01. Nasze, Narodu Polskiego Państwo Polska jest Państwem świeckim.

  02. Religia jest prywatną, osobistą sprawą, wyrazem duchowej potrzeby każdej osoby,
  oprócz religii godzących w godność i wolność człowieka.
 • @kula Lis 67 10:09:45 kIEDY Naród się obudzi i....
  ...pogoni szulerów ?
  Na razie śpi :(

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY