Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
887 postów 14532 komentarze

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Niepełnosprawni - czyja wina?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zamieszanie wokół niepełnosprawnych i świadczeń na ich rzecz zaczęło się od „okupacji” sejmu i sprawa dalej nie jest do końca ustalona.

Przez cały ten okres nie pojawiły się żadne teksty tyczące kompleksowego, czyli etycznego i materialnego stosunku do tej kwestii. Bez tego zaś - nie ma mowy o uregulowaniu problemu tak, aby nie stanowił społecznego problemu
 
Zacznijmy od hasła stawianego przez niepełnosprawnych i ich opiekunów, że chcą „godnego życia”.
 
Czy jest to żądanie uzasadnione i jak należy określić to "godne życie". A może zacząć od tego, czy W OGÓLE żądania niepełnosprawnych mogą być stawiane?
 
Zasadniczym jest pytanie o źródło niepełnosprawności: kto za to ponosi winę?
 
Obecnie żądania niepełnosprawnych kierowane są do władz państwa, a pośrednio oznacza to, że winę za niepełnosprawność powinno ponosić społeczeństwo. Czy to jest normalne?
 
Można przyjąć, że stan niepełnosprawności jest naturalnym "produktem ubocznym" rozwoju technicznego będącego kierunkiem wspólnotowych działań. W takim przypadku rzeczywiście winne jest społeczeństwo. Jednak efekt zmian genetycznych może wynikać także ze świadomych lub niefrasobliwych działań jednostek: świadomych, gdy ludzie ze skazami genetycznymi wskazującymi na pojawienie się odchyleń - decydują się na potomstwo. Niefrasobliwych, gdy ich zachowanie przysparza okoliczności mogących powodować uszkodzenie płodu.
 
(Przypadki niepełnosprawności nabytej w wyniku różnego rodzaju urazów są odrębne).
 
Wnioskiem jest stwierdzenie, że z punktu widzenia poszukiwania winnego za stan niepełnosprawności, każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie.
 
 
 
Odrębne rozważania dotyczą kwestii oczekiwania (żądania) pomocy od społeczeństwa. Tu także nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż stosunek społeczeństwa do niepełnosprawności wynika z kontekstu cywilizacyjnego, na bazie wartości uznawanych w danej cywilizacji. W hinduizmie stan ten wynika z karmicznych zależności, jako potrzeba doświadczeń. Islam z kolei zakłada, że jest to kara za popełnione czyny. Żydzi uważali, że tacy ludzie pojawiają się jako "dopust boży" z racji odstępstw od nakazów bożego prawa. Chrześcijaństwo ma wskazania w Ewangelii, gdzie Chrystus zapytany czyją winą jest stan niepełnosprawności: tych nią dotkniętych, czy ich rodziców, odpowiada, że ani jednych, ani drugich, a jest to dla ich doświadczenia.
 
To stanowisko jest podstawą tworzenia odniesień do niepełnosprawności w krajach, które deklarują akceptację zasad chrześcijańskich. Chrześcijaństwo z kolei jest nieodłącznie związane z personalizmem. Bez personalizmu – to tylko puste określenie.
Ewangeliczne wskazanie sugeruje, że opieka i organizacja współżycia powinna być oparta na indywidualnej zależności; doświadczanie tyczące stanu niepełnosprawności jest przede wszystkim doświadczeniem najbliższego kręgu rodzinno-opiekuńczego.
 
Pozostaje jeszcze sprawa doświadczeń życia samych osób niepełnosprawnych – także w kontekście personalizmu. Tu narzuca się potrzeba określenia celu życia, czyli tego, co określałem wcześniej jako cel cywilizacyjny – stanowiący o potrzebie tworzenia wspólnoty.
Nie porównując różnych cywilizacji, co należałoby zrobić, ograniczę się do stwierdzenia, że np. między judaizmem – dążącym do panowania nad światem, a Cywilizacją Polską (tożsamej z chrześcijaństwem, ale często błędnie ukierunkowanej jak w katolicyzmie), gdzie istotą jest rozwój świadomości, istnieje sprzeczność. Chrześcijaństwo będzie dążyć do zapewnienia możliwości rozwoju danej (także niepełnosprawnej) osoby zgodnie z jej zdolnościami percepcyjnymi. Czyli w takim stopniu, który pozwoli „przyswoić” doświadczenia i to zarówno samych niepełnosprawnych jak i osób z otoczenia.
Judaizm, a w naszych realiach jest to ideologia najbardziej narzucająca swoje oczekiwania, także w odniesieniu do niepełnosprawnych, stawia wymóg świadczeń na rzecz niepełnosprawnych w maksymalnym możliwym zakresie, bez związku z poziomem percepcji niepełnosprawnych.
Ta postawa jest bardzo często dostrzegalna także w sposobie przedstawiania problemu, gdzie judaiści wręcz traktują społeczeństwo jako przeciwstawną sobie grupę, która obowiązana jest do świadczeń, a ich obowiązek ma wynikać z chrześcijańskiej odpowiedzialności za innych. I jeśli świadczenia są , ich zdaniem, za małe, to jest to winą chrześcijańskiego społeczeństwa, które, rzekomo, nie chce wypełniać swych zobowiązań.
 
Jakie wnioski końcowe nasuwają się z powyższych rozważań?
Pierwszym, że społeczeństwo, w aktualnym stanie organizacyjnym, w formie realizowanej przez państwo, powinno zapewnić minimum egzystencyjne osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Dotyczy to także organizacji możliwości zapewnienia takiej opieki.
Jednak dalsze świadczenia, które można określić jako pozwalające na „godne życie” powinny być decydowane w kręgu bliższym opiekunów niepełnosprawnych i rozpatrywane indywidualnie. Tylko w ten sposób można dostosować poziom tych świadczeń do rzeczywistych potrzeb tych ludzi do ich percepcji i możliwości świadczeń społecznych na ten cel.
Wielkość tych świadczeń nie jest związana z potrzebami, ale i możliwościami ich zaspokajania.
 
Obecne rozwiązania przyjęte przez czynniki decyzyjne państwa wydają się mieścić w górnej granicy możliwości świadczeń ogólnospołecznych. Wszelkie dalsze świadczenia powinny być ważone indywidualnie. Być może znaczącą rolę powinny odgrywać też jałmużny czynione na ten cel, a dysponowane w stosownych formach organizacyjnych.
Zbytnie uleganie żądaniom świadczeń może doprowadzić do braku społecznej akceptacji takich rozwiązań i w efekcie ich zmniejszenia – także np. poprzez zmniejszenie ilości darów czynionych na ten cel przez osoby indywidualne.

KOMENTARZE

 • Autor
  //Zbytnie uleganie żądaniom świadczeń może doprowadzić do braku społecznej akceptacji takich rozwiązań i w efekcie ich zmniejszenia – także np. poprzez zmniejszenie ilości darów czynionych na ten cel przez osoby indywidualne.//  Gra totalnej oPOzycji na dowalenie PIS-owi metodą "na niepełnosprawnego" przyniosła opłakane skutki dla organizatorów cynicznej gry z wykorzystaniem niepełnosprawnych.
  Fundację charytatywne zaczęły kojarzyć się nam z KODziarzami i z PO, i naciągaczami typu Hartwich.
  To koniec idei 1% z podatku.

  Brutalna prawda jest taka ze setki osób już teraz deklaruje 1% na wsparcie schronisk dla zwierząt, a nie jak poprzednia na niepelnosprawnych
 • @Autor
  Szkoda, że szanowny Autor nie był tak wymowny gdy wprowadzano 500+! Szkoda że w ten sam sposób nie analizuje szanowny Autor kolejnego programu 300+!
  A przecież te wszystkie argumenty jakie szanowny Autor przytacza w stosunku do niepełnosprawnych tak samo stosują się do innych grup społecznych.

  Właśnie z powodu takiej wybiórczej selekcji grup społecznych, jakiej dokonuje szanowny Autor, uważam tekst szanownego Autora za hipokryzję.
 • Autor
  W całym felietonie zapomniał Pan o najważniejszym. O ochronie życia poczętego, narzuconego przez kościół Państwu. W związku z ustawami wokół aborcyjnymi będziemy mieć coraz więcej niepełnosprawnych i problemów z tym związanych. W związku z tym uważam, że ciężar opieki nad poczętymi niepełnosprawnymi, po wprowadzeniu ustawy antyaborcyjnej spoczywa przedewszystkim na kościele i państwie, które to inicjatywę ta poparło. Za Państwo ponoszą odpowiedzialność obywatele, Państwo to my. Dlatego to kościół i my jesteśmy odpowiedzialni za los większości niepełnosprawnych. Niepełnosprawnych , których w naszym społeczeństwie będzie coraz więcej.

  Co do niepełnosprawnych będących wynikiem okaleczenia, wypadków, katastrof to ciężar ten spoczywa na ubezpieczycielach i odszkodowaniach dochodzących w procesach cywilno-prawnych.
 • Jeśli państwo programowo dąży do rodzenia jak największej liczby
  niepełnosprawnych wprowadzając obligatoryjny zakaz aborcji płodów genetycznie uszkodzonych (co ciągle w sejmie krąży) to programowo winno zapewnić tym osobom godziwe (jak na warunki danego społeczeństwa) życie do końca ich dni. Faktem jest, że wychowanie osoby niepełnosprawnej jest znacznie większym obciążeniem dla rodziny niż wychowanie osoby pełnosprawnej.

  PiS programami 500+, 300+ kupuje głosy wyborcze, nie wspiera ludzi potrzebujących. Wsparcie winno dotyczyć tych co potrzebują a nie jak leci, czy masz na osobę w rodzinie 1000 zł czy też 3000 zł. To jest szkodliwe trwonienie majątku narodowego, bo każde wypłacone 500 zł obciąża nasze społeczeństwo sumą znacznie większą, bo trzeba opłącić odsetki od kredytów na to branych, koszy obsługi programu.
  https://www.finanse.mf.gov.pl/zadluzenie-skarbu-panstwa

  Rządy PiS, jak widać z wykresu, mimo dużych środków na uszczelnianie podatków, mocno zadłużają kraj.

  Ten protest to duża porażka PiS. Jest to również porażka Kościoła, który pokazał iż interesują ich tylko nienarodzoni niepełnosprawni, gdy już się narodzą zainteresowanie Kościoła niknie. Największą przegraną jest Szydło. Prysł obraz swojskiej opiekuńczej baby, obrazu ze spływu Dunajcem długo nie zatrze.
 • @programista 08:17:00
  Szanowny Polemista jest tylko zaprogramowanym programistą; nie ma się co dziwić reakcji.
 • @Fischer 08:49:22
  We wcześniejszych tekstach tyczących sprawy - wyrażałem się jednoznacznie: to rodzice (oboje) powinni decydować o urodzeniu się dziecka. Jestem też za prawem do usunięcia ciąży w przypadku istotnej wady rozwojowej. To decyzja rodziców, ale też po uzyskaniu zapewnienia wsparcia ze strony organizacji wspólnotowych.
  Z kolei - czy to Kościół narzucił? Chyba nie tyle Kościół, co fundamentalistki uważające się za katoliczki, a faktycznie będące judaistkami.
  To jednoznaczne: tylko Żydzi twierdzą, że człowiek jest koroną stworzenia, a z tego twierdzenia wynika dopiero uznanie życia ludzkiego za najważniejsze.
  Kościół jest zjudaizowany i stąd zbieżność stanowisk.

  Odnośnie obowiązku opieki na niepełnosprawnych; Pan też judaizuje narzucając odpowiedzialność za sytuację na cały Kościół. Moim zdaniem - jak już pisałem, o urodzeniu dziecka niepełnosprawnego powinni decydować rodzice, ale wobec faktu, że obecnie zazwyczaj nie byliby sobie w stanie sami poradzić (obecnie rodzina to wąskie pojęcie- rodzice + dzieci), powinni uzyskać wsparcie ze stronywspólnoty parafialnej. I na podstawie oceny sytuacji podjąć decyzję.

  Jesteś za ochroną każdego życia poczętego - zgłoś swoją gotowość wsparcia!!!
 • @Zawisza Niebieski 10:40:52
  Nie lubię fałszu.
  Za PO było 58 mld PLN braków (a nie było 500+).
  W roku ub. deficyt wynosił 42 mld PLN, a było 20 mld na 500+, i do tego te 500+ napędziło gospodarkę dając przyrost PKB i wzrost dochodu budżetu - i Pan twierdzi, że to PiS zadłuża państwo?

  Ja na tym poziomie nie mam zamiaru prowadzić dyskusji.
 • @Husky 07:59:06
  Niestety - to może jeszcze narastać.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:47:03
  Argument ad personam jest dla mnie najwyższym uznaniem i potwierdzeniem słuszności mojego zdania, jako jedyne na co szanowny Autor był w stanie się zdobyć.
 • @programista 11:14:04
  Ja nie do osoby, a do programu wg którego Szanowny działa.
  Zmień program!
  Zmień program!...
  (Była wersja - "weź tabletkę")
 • 5* za nie dolewanie oliwy do .... tej bardzo wrażliwej kwestii
  Tym nie mniej, notka bardzo oddalona od rzeczywistości. Taki trochę bezideowy moralitet. Co być powinno, a nie jest.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:57:55
  Ad ochrony życia poczętego.:

  "Z kolei - czy to Kościół narzucił? Chyba nie tyle Kościół, co fundamentalistki uważające się za katoliczki, a faktycznie będące judaistkami."

  Nie oszukujmy się fundamentalistki były narzędziem kościoła. Ta doktryna wypłynęła od hierarchii kościoła i papieża. Nie wiele ma wspólnego z naukami Jezusa zawartymi w Biblii. To hierarchowie kościelni wypowiadali się w tej sprawie w mediach, fundamentalistki różne Tereski były tylko tłem tej kampanii, by nadać tej misji charakter społeczny.

  No, a już nazywanie tych biednych kobiet, wykorzystywanych przez kler judaistkami to wielka przesada i nadużycie. Większość ich nie wie nawet co to znaczy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:02:22
  Jak pan może zauważyć ja podałem wykres zadłużenia z oficjalnej strony. Są to dane suche, sam może sobie Pan porównać przyrost zadłużenia rok do roku a także zobaczyć zmiany w strukturze długu (wewnętrzny/zagraniczny). Na jakim poziomie był dług za jednego i drugiego rządu. Ma pan przegląd od 2010-2018. Pan mi podaje dwie wartości nie wiadomo z którego roku, za jaki okres i to podobnież fałsz to ja. :)

  Już nie raz pisałem co mi się nie podoba w programach 500+ i 300+.
  Podawanie wartości w stylu 20 mld na 500+ nie ma sensu, jeśli chcemy porównać oba rządy to trzeba to porównać wieloaspektowo. Ile wydano na inwestycje, na sprawy społeczne, na urzędników, tyle, że to wymaga wiedzy lub czasu na poszukanie.
  Niech Pan spróbuje obronić tezy, że te programy nie są kupowaniem wyborców a wsparciem dla Polaków potrzebujących.
 • do wszystkich
  Nie wiele interesował mnie ten śmieszno żałosny polityczny kabaret w wykonaniu matek niepełnosprawnych. To co z niego najbardziej przebijało to żądanie gołej gotówki i hasło godne życie.
  Chciałoby się zapytać, czy ci wszyscy którzy zarabiają 13 zł na godzinę, 2000 zł miesięcznie, lub nawet dużą mniej, bo takich też znam, którzy ciężko pracują po 8 i 10 godzin dziennie godnie żyją?
  Na wakacje miedzy trzecią a czwartą klasą technikum poszedłem pracować na budowę. Dali mnie jako pomocnika do murarzy i chciał nie chciał woziłem taczką zaprawę i cegły a że oni pracowali w akordzie to pracowałem dosłownie z wywieszonym na wierz jeżykiem. Po miesiącu dali mnie do brukarzy, tu nosiłem betonowe bloczki zwane trylinką po 38 kg. sztuka i krawężniki po 110 kg ale to już we dwóch. Zarobki głodowe 1200 zł za miesiąc. Czy to było godne życie dla chłopaka który ledwie skończył piętnaście lat?
  A czy ci wszyscy którzy jak niewolnicy pracowali na plantacjach na zachodzie, spali w chlewach, mieli godne życie?
  Czy cała polska emigracja, ta która potraciła w wyniku zbójeckiej transformacji pracę w Polsce miała godne życie?
  Ile rodzin w Polsce żyje w ubóstwie, w niedostatku, z dnia na dzień?
  Czy da się zapomnieć, że nie tak dawno zabierano dzieci rodzicom bo była w domach bieda, bo według tych co te dzieci zabierali, rodzice nie byli w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków?
  Można by jeszcze wiele napisać, ale komu i po co. Takiej ku… co politycznie na tym chciała zbić kapitał, zakłócić pracę rządu i sejmu?
  A może tym internetowym szczujkom co to ich tak rzekomo boli ,,krzywda” matek chciwych na gołą kasę i godne życie na koszt tych, którzy na życie muszą ciężko pracować, nie by godnie żyć, ale by przeżyć.
 • Ładnie z tym biblijnym cytatem
  Wielu z tych niepełnosprawnych powinno być obecnie bogatymi ludźmi. Choćby jak dobra normalna rodzina niezdegenerowana w którą wjeżdża zdegenerowany normalny cwaniak w BMW na przystanku. Oni powinni przejąć majątek bałwana w BMW i mieć od niego comiesięczną wysoką rentę. NIe mówiąc o tym, że kogoś im zabił, za to powinien sam zginąć xD

  A jak jest w praktyce? Ludzie poszkodowani nie mają od Państwa (kierowanego przez normalnych niezdegenerowanych ;-) ludzi) normalnego ludzkiego odszkodowania. Przeważnie muszą się sądzić o swoje. Przeważnie nie mają ani zdrowia ani ochoty czy możliwości na sądzenie się, bo to jest drogie. Tak, ludzie niepełnosprawni przeważnie "zawdzięczają" swoje problemy zdegenerowanemu państwu. Przymusowo poczęci, przypadkowo rozjechani, ofiary błędów medycznych... Gdyby było prawie i sprawiedliwie, osoby te byłyby osobami bardzo bogatymi, w związku z nawiązkami odszkodowaniem i stałą wysoką rentą od sprawców.
  Wkurza mnie to bredzenie o wadach genetycznych takie podobne do bredni hitlerowskich. Otóż kościół katolicki (gadolicki) promuje wręcz teorię ewolucji. To co wam przeszkadza wada (zaleta) genetyczna!!@@@!.. Z jednej strony opowiadają o ewolucji, z drugiej plują na wady genetyczne xD .... Tymczasem wszyscy prawdopodobnie ludzie mają zmiany w genach wynikłe z obecności wirusów tego tamtego... Wszyscy są "wadliwi" xD...
  Najgorsza na świecie jest nie degeneracja fizyczna somatyczna, ale ta degeneracja moralna.... jeśli kogoś likwidować to od tego bym zaczął ;-)
  W kolejnych artykułach jedzie się po niepełnosprawnych, że niby degeneraci. Przypomina to teorie korwina mikkego, który narzekał, że zdegenerowane menele dostają wózek do dzieci urodzonych w szpitalu. On nie dostrzega, że te menele właśnie zapewniły mu zastępowalność pokoleń.... on by chciał wybić wszystkich najlepiej biednych i tak dalej, i w ten sposób uzdrowić świat xDd.. Nie jarzy, że bez biednych nie będzie bogatych...
  Co do Pana wniosków. U nas w kraju nie ma chrześcijaństwa, katolicyzm to nie jest chrześcijaństwo, dlatego cała ta logika wywodu pruje się. Dziwię się temu jechaniu po żydach, nie wiem skąd ten antysemityzm się bierze, bo ten pomysł aby przypisywać władzom katolickim żydowskie poglądy, jest dosyć dziwny xD Mam dwie teorie co do antysemityzmu: albo wrogie działanie na zlecenie Niemiec czy rosji, albo słabość czy papugowanie.
  Zapewnienie niepełnosprawnym minimum egzystencji jest działaniem typu "biedni do gazu". Niepełnosprawny nie musi mieć butów, bo po co... nie musi mieć biletu do kina, bo po co ma się rozwijać. Nawiasem w naszym kraju również normalni pracujący nie mają kasy na kino, kino jest za drogie. Panuje u nas w kraju liberalna ideologia biedny do gazu. Bogaty to ktoś, biedny to nikt. To jest oczywiście żadne chrześcijaństwo. To bogaci rozkradają ten kraj, zdradzają naród, kradną i rabują. To od nich należałoby zaczynać porządki xD.... od zdrajców, szumowin, szczególnie tych co obnoszą się z matkami boskimi w klapach xD... Niedawno wszyscy modlili się do Gierka, a teraz udają kogo innego xD.... komuna zła, ale wychodzi na to, że lepsza od kościoła katolickiego i jego bandy.
  Proszę Pana, bardzo dziękuję za ten cytat biblijny. Natomiast wszystkie wnioski są do niczego. Otóż jeśli państwo nas rabuje na 85 procent kasy, i dostajemy tylko 15 procent kasy z całości wyrabowanej od nas kasy... no i jeśli płacimy składki emerytalno rentowe, to przy tej skali rabunku na nas, państwo powinno nam zapewniać i dochód gwarantowany, i szczególnie niepełnosprawnym dawać bonus na życie, aby mogli stanąć na nogi.
  Katolicki kraj nie walczy z barierami. Dobrym przykładem jest katolicka winda PKP, gdzie jak przyjedziesz przeczytasz że klucz jest piętro wyżej xD.. Wszyscy katolicy to widzą nikt z tym nic nie robi xD.. Przy tej skali rabowania narodu niepełnosprawny powinien żyć jak pączek w maśle xD szczególnie że przeważnie do niepełnosprawności albo do rozwinięcia niepełnosprawności przyczynił się kościół katolicki, albo "normalny" naród.... pracodawcy bez bhp, tępaki z bmw, to czy tamto.... niedoleczona medycyna... Państwo polskie masowo produkuje niepełnosprawnych, 3 procent pkb na zdrowie, a pkb nie jest za wysoki. Medycy nie zlecają koniecznych badań i leczą jak znachorzy xD... Tak, proszę państwa, gdyby było prawie i sprawiedliwie, to niepełnosprawni żyliby jak pączek w maśle. Wina rodziców? Niech płacą xD.... jaki problem spili się niech potem ponoszą konsekwencje i dorzucają się do renty ... jaki cholerny problem z tym macie.. wystarczy dobrze realizować prawo. Przepraszam za wredny ton, ale nóż mi się ;-) w kieszeni otwiera, kiedy widzę kolejne nieuprawnione antysemityzmy, i pohitlerowską ideologię o degeneracji niepełnosprawnych czy podobną... Jeśliby trzymać się kościelnej teorii ewolucji, zmiany genetyczne powinny być na piedestale, a jeśli katolik ma już się kogoś czepiać to normalnego xD.. To by tłumaczyło, dlaczego naród pije na potęgę. Oni chcą się zdegenerować xDdd... chcą mieć swój wkład w ewolucję ;-) Proszę państwa, jeśli państwo nas łupi zabiera 85 procent kasy zostawia nam 15, to wiecie, jakim potężnym kapitałem dysponują? Oni nie muszą szukać kasy, bo ją mają. Jeśli nie mają kasy, to dlatego, że ukradli. Że zadłużają kraj. Premier Morawiecki jest małym światełkiem w czarnym tunelu, może zrobi coś dobrego, kto wie. Bo takiego chrześcijaństwa jakie jest, nie warto promować. Lepsi są ateiści po sąsiedzku xD... Lepsza jest komuna jak 28 lat katolicyzmu w pl. O czym tu mówić xD..
 • @Zawisza Niebieski 11:42:55
  ,,Niech Pan spróbuje obronić tezy, że te programy nie są kupowaniem wyborców"....

  Ależ one są. Wszystkie i te 500+ i te z kwotą większą wolną od opodatkowania i inne.
  PiS układa program pod wyborcę i my się z tego cieszymy. Będziemy się cieszyć jeśli program PiS zacznie być programem zgodnym z polską racją stanu, ze wzrostem gospodarczym, z lepszym życiem.
  A matki niepełnosprawne niech przyjmą to co oferuje rząd i siedzą cicho, bo im się za to że urodziły niepełnosprawne dzieci nagroda nie należy.
  Ale jeśli nie chcą, no to mają wybór, jest przecież Niesiołowski ze szczawiem i mirabelkami.
  Nie ważne który z POwców kryje się pod nickiem Zawiszy. Rządziliście osiem lat i doskonale wyborcy pamiętają że waszym programem było ,,..uj, dupa i kamieni kupa”
  I za taki program wyborcy wam podziękowali.
 • @Leon. 14:43:10
  Chcesz mieć normalne państwo po ośmiu latach rządów PO?
 • @Oświat 14:29:52
  I pomyśleć, że to zupełnie nie tak dawno było rzeczywistością.
  Polska to jednak jedyny taki na świecie cudowny kraj, gdzie umysłowo chorzy zamiast leżeć w szpitalu chodzą po ulicach.

  https://pbs.twimg.com/media/DeWq6qoX0AAenR1.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:02:22
  //Nie lubię fałszu//.

  On to ma od dnia urodzenia
  Nie ma na to lekarstwa
 • @Oświat 17:04:16
  Ale on nadal liczy na powrót koryta.
  Oby było jak było
  Setki nocy nie przespanych,trauma, leki,terapie.
  Na nic wszystko.
  Nadal czeka na cud.
  Donald wróci i wszystkich wymłóci
  pzdr.
 • @Oświat 17:04:16
  Zacznijmu od sprawy pierwszej, nigdy nie należałem do żadnej partii. Za to mam alergię na kłamstwa, obłudę i ludzi podłych a to w PiS prawie, że standard.
  PiS na transparentach ma wypisane wartości katolickie, a ilu tam rozwodinków/alimenciarzy?
  Poczytajmy posła Piętę: Albo powstrzymamy lewackich totalistów, zdołamy zapobiec degradacji rodziny, małżeństwa i wychow. dzieci albo Europy nie będzie. W tym samym czasie zdradzał żonę i rodzinę. Ale czy on jeden w PiS? Jeśli obłuda ci odpowiada, oczywiście popieraj obłudników, ja na obłudę nie wyrażam zgody.

  Masz najdroższego podatnikowi Patriotę. "Mimo że jest ta dobra zmiana w Polsce, my ze spółek Skarbu Państwa mamy mniej, niż kot napłakał" Na ile w wyniku dotacji, naciąganych przetargów, konkursów, dostał od polityków z jego nadania?

  "PiS układa program pod wyborcę i my się z tego cieszymy." Tak program pod wyborcę, głupiego wyborcę, bo nie potrafi zrozumieć ile za ten program przyjdzie mu zapłacić.

  Jeśli uważasz, że każda osoba nie zgadzająca się z obłudą, kłamstwami musi być politykiem PO, to chyba rozważę zapisanie się do PO. Bo wśród złodziei, obłudników PIS swego miejsca na pewno nie będę szukał.
 • @Husky 17:17:17
  I powiedział to człowiek, który bezczelnie wiedząc, że to kłamstwo przedstawia fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu swemu. Człowiek, który się cieszy, że drugiemu mogło się mieszkanie spalić. By być takim obłudnikiem trzeba być zwolennikiem PiS. Tylko tam dla takich miejsce. Wśród Polaków dla takich miejsca nie ma.
 • @Zawisza Niebieski 18:50:23
  // Za to mam alergię na kłamstwa, obłudę i ludzi podłych //
  gdyby tak było ,to sam byś własną pięścią się zabił i to wiele lat temu
 • @Zawisza Niebieski 18:53:41
  //I powiedział to człowiek, który bezczelnie wiedząc, że to kłamstwo przedstawia fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu swemu. Człowiek, który się cieszy, że drugiemu mogło się mieszkanie spalić.//

  nie mogło, ale spaliło się i to doszczętnie.
  Został bezdomnym , zamieszka w sejmie.

  https://pbs.twimg.com/media/DeSaMNfW4AAaVi-.jpg

  ps.

  tak to jest, jak się z sąsiadem chla wódę bez umiaru.
  I to są skutki picia ..................gównianej wódki
 • @Oświat 17:04:16
  Tak jeszcze by temat dokończyć. Propaganda PiS wzorowana na swóch sortach Kaczyńskiego wmawia swoim wyznawcom, że można być albo zwolennikiem PIS albo PO.
  Tak jak to ujął Piotrowicz, telewizja Kurskiego razi ludzi inteligentnych, ona trafia tylko do odpowiedniego elektoratu, dla tegoż elektoratu przygotowany jest również ten podział. Ale nie ma obowiązku być lemingiem danej partii. Wielu tu na Neonie jest ponad ten prymitywny przekaz mediów reżimowych. Wielu też potrafi porozumiewać się językiem polskim, nie pismem obrazkowym dla przedszkola, jaki tu prezentuje Husky. Mówienie, ten jest z PO a ten z PiS, to prosta metoda dziel i rządź, na słabe umysły tylko działająca.

  Czy można mieć normalne państwo po 2 latach rządów PiS? Przecież oni wszystko na głowie postawili. Program Polska w ruinie to chyba najlepsze co im wyszło. W polityce zagranicznej popiera nas tylko San Escobar, w kraju czy potrafisz wskazać co zostało zreformowane i jest stabilne? Trybunał Konstytucyjny, nielegalna przewodnicząca, pani TW Wolfgangowa, 12 sędziów. Większość orzeczeń nielegalnych. Armia, totalny rozgarbiasz, za to co zrobił kapuś Macierewicz, powinien już siedzieć. Państwo zżerane kumoterstwem, program PiSiewicze + że innych dokonań w zakresie Polska w ruinie nie będę wspominał.
 • @Zawisza Niebieski 21:14:56
  MINISTERSTWO ZDROWIA OSTRZEGA!
  Jaranie zielska niewiadomego pochodzenia grozi shołdysieniem.
 • @Zawisza Niebieski 10:40:52
  //Jeśli państwo programowo dąży do rodzenia jak największej liczby
  niepełnosprawnych wprowadzając obligatoryjny zakaz aborcji płodów genetycznie uszkodzonych //

  https://pbs.twimg.com/media/DeYywvqWsAA6y7W.jpg
 • @Zawisza Niebieski 18:53:41
  To jest Ryszard Cyba.
  Prawdziwy zamachowiec.
  Prawdziwy zabójca działacza PiS z Łodzi.
  Przestań już opowiadać bzdury o urojonych podpaleniach i zamachach.
  Kuglarzu z PO
  Wstydu oszczędź...

  https://pbs.twimg.com/media/DeY79r9X0AEREDT.jpg
 • @Oświat 17:04:16
  Dziś już pewnie nikt już nie pamięta protestu wyzwolonych kobiet pod politycznym mecenatem PO i N.
  Szkoda.
  Bowiem te oszołomione POyeby mają wciąż tyle samo do przekazania.

  https://pbs.twimg.com/media/DeY5Z0lWsAYQ7-K.jpg
 • @Zawisza Niebieski 21:14:56
  Tak na dobranoc.

  https://pbs.twimg.com/media/DeY-LSoWAAE8j4V.jpg
 • @via vitae 11:38:04
  Ależ taki był cel; chodzi o ustalenie stosunku do tematu, gdzie bez odniesienia cywilizacyjnego nie da się znaleźć rozwiązania.
 • @Fischer 11:40:36
  One nawet nie widzą, że są kobietami.
 • @Zawisza Niebieski 11:42:55
  Bez sensu.
  Za PO "zwijano " państwo i gospodarkę (stocznie, czy posterunki policji).

  O czym mamy dyskutować?
 • Tak ogólnie
  W zasadzie to matki osób niepełnosprawnych urodziły jakichś odmieńców.
  Godziłoby się spalić takowe na stosie, bo musi co, miały kontakt z szatanem.
  Kiedyś tak czyniono z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:20:25
  Panie Krzysztofie, co do stoczni i ich zwijaniu przez PO-PiS to możemy podyskutować, jedni zwlekali i nic nie zrobili, drudzy rozwiązali. Za PO zwijano posterunki policji za PiS przedszkola, i będziemy się tu licytowali kto bardziej zwijał Polskę? Ma Pan piękne idee katolicyzmu głoszone przez PiS a co chwila albo rozwodnik albo skoki w bok, pierwsza córa to już trzeciego męża obskakuje. Ja wiem, że to burzy pana wizerunek "wspaniałego PiS", tyle, że jedno drugiego warte. Różnica tylko w jednym, PO ma nas głęboko ale mówi o tym oględnie, PiS już się w białe rękawiczki nie bawi, mówi to w sposób zrozumiały dla elektoratu podstawówka +. A Pan ucieka od prawdy zasłaniając się, że nie mamy o czym dyskutować". Prawda bolesna.

  Jest o czym dyskutować, bo chodzi o Polskę, ale do dyskusji trzeba zdjąć końskie okulary. Trochę szerzej popatrzeć. Jak pan widzi w spawie zadłużania nie ma co dyskutować z argumentami. Powtarza pan propagandę wtłaczaną przez reżimowe media. Czasem warto wyłączyć reżimówki posłuchać Piotrowicza "przekaz TV razi inteligentnych ludzi" i coś szerzej poczytać.
 • @Zawisza Niebieski 22:38:49
  Kto to jest Goebbels?
  Kto to jest Urban?
  Kto to jest Sobieniowski?
  Kto to jest @Zawisza?

  Jutro ekskluzywny "wywiad" z Izabelą w FAKT 24PL Axela Springera.
  Zdziwieni ?

  https://pbs.twimg.com/media/DeZDdGtX4AEieEU.jpg
 • @Zawisza Niebieski 18:50:23
  //Poczytajmy posła Piętę: Albo powstrzymamy lewackich totalistów, zdołamy zapobiec degradacji rodziny, małżeństwa i wychow. dzieci albo Europy nie będzie. W tym samym czasie zdradzał żonę i rodzinę.//

  Zabawne ja POyeby podniecają się tą aferką. Nie wiem jak nudne i smutne trzeba mieć życie seksualne, by interesować się i śledzić z wypiekami, co pod kocem wyrabia poseł Pięta.

  O swoim pewnie już zapomnieli
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:02:22
  Kto i ile zapłaci za akcję protestacyjną? Sejm liczy koszty pobytu rodziców osób niepełnosprawnych.

  http://niezalezna.pl/226633-kto-i-ile-zaplaci-za-akcje-protestacyjna-sejm-liczy-koszty-pobytu-rodzicow-osob-niepelnosprawnych

  Ps...Płaci zapraszający. Kosztami protestu i pobytu obciążyć tą, która zorganizowała protest: poseł Joanna Scheurig-Wielgus. Urządzili sobie wakacje i za pobyt w takim egzotycznym hotelu - parlamencie powinni sobie zapłacić. A im niech zwrócą później pieniądze ci, którzy ich do takiego protestu nakłonili. Sprawiedliwie. Gdyby kto inny tak samo się zachował to by mu na sucho nie uszło...Np. w takiej Szwajcarii to zapraszający swoich gości do siebie, ponosi odpowiedzialność, także finansową, za wyrządzone szkody przez jego gości... no chyba, że się jakimś cudem, od tego ubezpieczył...Te posiłki, wifi, komputery, telewizja to zbytek i to aż za dużo! Takie dogodności jakie stworzyła Kancelaria Sejmu nie jeden nie ma w domu, jedynym mankamentem to spanie na podłodze ale to na życzenie protestujących ... takie spanie jak na biwaku ... mało kto z nich w domu jada obiady dwudaniowe ... Mieli wczasy za społeczne pieniądze ... Czy nie za dużo zafundował rząd bez zgody narodu ? ... Każdy chciałby darmowy wikt i opierunek na 40 dni ... ile można byłoby zaoszczędzić ..a niejeden senior ma problemy ze związaniem końca z końcem. Trzeba być ostatnią świnią, żeby posługiwać się własnym chorym dzieckiem do lansowania siebie na celebrytę oraz taką samą świnią aby zbijać kapitał polityczny na chorych. Nie wspomnę o znamiennych odwiedzinach słynnego noblisty oraz nie mniej słynnej działaczki charytatywnej. Ja bym teraz dobrze się przyjrzał tym protestującym. Jak pojawi się nowy samochód czy coś w tym guście, prześwietlić. Na pewno nie siedzieli tam za darmo, a o wpływach na konto nie ma co marzyć bo aż tak głupi nie są... Chociaż kto wie. Coś pominąłem?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY